My iCover is gestart in 2012 en is de betrouwbare webshop voor uw online aankopen. Bij My iCover.nl profiteert u 24 uur per dag, 7 dagen per week van een breed assortiment tegen de beste prijzen en met goede service. Bij My iCover vindt u originele, zakelijke en schattige hoesjes en accessoires voor zowel iPhone en iPad als Samsung telefoons en tablets. De verzendkosten zijn minimaal bij My iCover en werkt hiervoor samen met PostNL. Het internetwinkelen bij My iCover biedt alle zekerheden die u als consument gewend bent en mag verwachten.

 

 

 My iCover
 

 

Contact:

E-mail: info@my-icover.nl

 

 

KvK: 577125214

BTW nummer:NL853142142B01

Privacy statement

 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

 

Naam bedrijf: Gajetto V.O.F.

Website: https://www.my-iCover.nl.nl

Inschrijfnummer KvK:58693211

BTW-nummer: NL853142142/B01

2. E-mailadres

 

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

 

Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van de bestelde goederen

4. Telefoonnummer

 

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Win-acties

 

Bij winst van een win-actie kan het zijn dat wij uw naam publiceren via onze social media kanalen en/of nieuwsbrief.

6. Overige persoonsgegevens

 

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 

   de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

       de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

       de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

       de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

   u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

7. Bijzondere persoonsgegevens

 

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

8. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 

   Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

   Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);

   Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

 

9. Veiligheid opslag van gegevens

 

Veiligheidscriteria

 

   Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

   Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

   Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

   Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

   Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

   Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

   Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

 

10. Toegang tot uw gegevens

 

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

11. Contact

 

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: info@my-icover.nl.

 

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.